Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Voortgang op beleid

Inleiding
Met het einde van de vorige coalitieperiode loopt ook een aantal activiteiten op hun einde of staan in het teken van evaluatie en borging. Zo moeten eind dit jaar de huiskamers van de wijk staan en evalueren we de toevoeging van de wmo-expertise aan de sociale wijkteams. Ook de ketenaanpak armoede en de aanpak 'jongeren op de rit' worden onderzocht en waar mogelijk opgenomen in de reguliere werkwijze. Vanuit het thema gezondheid is zelfs al gewerkt aan de uitwerking van nieuwe (landelijke) ambities, zoals het Dordtse preventieakkoord en de gezonde wijkaanpak. Ondanks de grote druk op de organisatie vanwege de nasleep van de coronapandemie én de nieuwe crisis rondom de opvang van Oekraïners is het vaak gelukt om de planning aan te houden.

Bovenstaande punten zijn slechts een greep uit de activiteiten die dit jaar vanuit het programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht worden ondernomen. In onderstaand overzicht treft u de meerjarige doelstellingen van dit programma aan en daarbij een voortgangsoverzicht van de bijbehorende activiteiten voor 2022. In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking (geel uitroepteken) of bijstelling (rood kruis).

Lasten € 8.971.991
Baten € 529.744
Saldo € -8.442.247
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04