Voortgang op beleid

Doelstelling 5: Het ondersteunen en stimuleren van de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.

Doelstelling 5: Het ondersteunen en stimuleren van de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van grote waarde voor de gemeente. In de ongekend onzekere periode van de afgelopen twee jaar is hun inzet onmisbaar gebleken. Als gemeente laten wij onze waardering onder andere blijken door de speciale Dordtpas voor mantelzorgers, de verwenweek voor mantelzorgers en de jaarlijkse vrijwilligersprijzen. Als de (zorg)taken tijdelijk te zwaar worden of mantelzorgers even op adem moeten komen biedt de gemeente voorzieningen die de mantelzorgtaken tijdelijk verlichten. In 2022 ontwikkelen we het aanbod dat we in de afgelopen 3 jaar gerealiseerd hebben door, bestendigen we dit waar mogelijk en werken we aan een grotere bekendheid van het bestaande aanbod om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04