Bijlagen

Begrotingsoverzicht

Actuele begroting

Bestuursrapportage 2022

Bijgestelde begroting

Programma

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

28.369.950

14.994.621

-13.375.329

-5.267.135

371.000

5.638.135

23.102.815

15.365.621

-7.737.194

Leefbaar en Veilig Dordrecht

18.678.149

3.030.223

-15.647.926

2.835.879

2.058.879

-777.000

21.514.028

5.089.102

-16.424.926

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

67.502.148

39.329.841

-28.172.307

613.819

-15.500

-629.319

68.115.967

39.314.341

-28.801.626

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

273.353.155

64.300.838

-209.052.317

8.971.991

529.744

-8.442.247

282.325.146

64.830.582

-217.494.564

Lerend en Ondernemend Dordrecht

36.679.589

20.618.018

-16.061.571

438.000

-438.000

37.117.589

20.618.018

-16.499.571

Gezond en Levendig Dordrecht

47.337.877

19.533.812

-27.804.065

211.000

128.000

-83.000

47.548.877

19.661.812

-27.887.065

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

20.236.842

19.338.984

-897.858

670.000

-670.000

20.906.842

19.338.984

-1.567.858

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

90.037.020

88.535.479

-1.501.541

548.000

1.108.197

560.197

90.585.020

89.643.676

-941.344

Algemene Dekkingsmiddelen

9.574.316

363.556.699

353.982.383

2.249.501

8.065.735

5.816.234

11.823.817

371.622.434

359.798.617

Overhead

43.118.818

2.149.349

-40.969.469

1.665.000

490.000

-1.175.000

44.783.818

2.639.349

-42.144.469

Vennootschapsbelasting

100.000

-100.000

0

100.000

-100.000

Onvoorzien

400.000

-400.000

-200.000

200.000

200.000

-200.000

Totaal

635.387.864

635.387.864

0

12.736.055

12.736.055

0

648.123.919

648.123.919

0

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04