Financiën van Dordrecht

Overhead

Onder overhead vallen de ondersteunende (PIJOFACH) taken. Met ingang van 2022 voert de gemeente Dordrecht een groot deel van die taken voor haarzelf én de regiogemeenten uit. Hierdoor zijn de overheadlasten toegenomen, maar staan daar ook bijdragen van andere gemeenten tegenover. De begroting van de GR Drechtsteden is inmiddels ingevlochten en er wordt gewerkt een nieuw dienstverleningsconcept met verrekenmodel.

Verder worden onder overhead ook de kosten van alle (deels) leidinggevenden, staffunctionarissen, huisvesting en facilitaire zaken verantwoordt.

De overheadkosten staan enigszins onder druk door verschillende oorzaken. Nu corona wat op de achtergrond is gekomen, wordt er hybride (deels thuis en deels op kantoor) gewerkt. Werkplek-apparatuur die in de coronaperiode mee naar huis is genomen om een fatsoenlijke thuiswerkplek in te richten komt niet terug, maar in het stadskantoor moeten wel allerlei aanvullingen plaatsvinden. Ook zijn meer ICT-apparatuur en licenties nodig als gevolg van meer thuis en hybride werken. We zien daarnaast een aantal kostenposten (terug) oplopen, zoals verzekeringen, kantoorfaciliteiten zoals koffieautomaten en opleidingen.

Als gevolg van de lastige arbeidsmarkt is het aantal vacatures hoog en moet meer moeite gedaan worden gekwalificeerd personeel te vinden. Dit leidt tot hogere kosten werving en selectie. Bij enkele onderdelen waar sprake was van zelfsturende teams is gekozen om toch weer een teamleider in te zetten. De span of control en werkdruk was vaak te groot en het verloop in sommige teams (te) hoog, waardoor (tijdelijke) aansturing door een teamleider nodig is.

Lasten € 1.665.000
Baten € 490.000
Saldo € -1.175.000
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04