Financiën van Dordrecht

Algemene Dekkingsmiddelen

Wat willen we bereiken?
In de acht begrotingsprogramma's is beschreven wat de gemeente wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. Om de begroting structureel en reëel in evenwicht te houden, moet tegenover deze kosten ook een dekking staan. Voor een groot deel zijn dat de algemene dekkingsmiddelen: inkomsten van de gemeente die vrij besteedbaar zijn. Het structureel sluitend houden van de begroting is een grote uitdaging. Voor het bewaken van de balans tussen de lasten en baten op korte- en lange termijn hanteren we de financiële strategie. Een strategie die rekening houdt met een eerlijke en dragelijke lastenverdeling.

Lasten € 2.249.501
Baten € 8.065.735
Saldo € 5.816.234
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04