Verbonden Partijen

Beleidsinformatie verbonden partijen

Actuele ontwikkelingen algemeen
Als we kijken naar trends en ontwikkelingen dan valt onder andere het volgende op:

  • Omgevingsfactoren, de ontwikkeling van de algemene uitkering en de financiële positie gemeenten zijn ook van invloed op ontwikkelingen en toekomstperspectief van verbonden partijen.
  • De rol van (mede)overheden, zoals provincie en het rijk, is ook belangrijk. Wat doet de uitwerking en bijstelling van het regeerakkoord? Wat zullen in de praktijk de gevolgen zijn van de veranderingen in de wetgeving zoals de komst van de (weer uitgestelde) Omgevingswet, de evaluatie van de Wet op Veiligheidsregio's en de actualisatie van de Wet op Gemeenschappelijke regelingen (ingaande per 1 juli 2022, maar met 2 jaar implementatie tijd).
  • De afgelopen bestuursperiode is veel aandacht geweest voor de doorontwikkeling van de regionale samenwerking via gemeenschappelijke regelingen en onze rolneming bij Stedin en HVC. De komende periode hebben we aandacht voor al onze verbonden partijen. De nieuwe raad zal diverse partijen op gesprek uitnodigen voor nadere kennismaking. Het ligt daarnaast in de lijn der verwachting dat we diverse verbonden partijen evalueren en de nota Verbonden partijen actualiseren. Het is logisch dat regelmatig te doen om een 'vinger aan de pols te houden' en nu met nieuwe wetgeving en allerlei landelijke en regionale ontwikkelingen is dat helemaal van belang.

Actuele ontwikkelingen verbonden partijen
Onderstaand ziet u per verbonden partij de algemene basisgegevens en leest u wat de belangrijkste (mutaties in de) actuele ontwikkelingen en risico’s bij die verbonden partij zijn. De status van de informatie is die van juni 2022. Soms zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de Jaarrekening 2021 aangezien de informatie inzake verbonden partijen van april 2022 was.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04