Financiën van Dordrecht

Onvoorzien

In de begroting is een structureel bedrag opgenomen van € 400.000 voor onvoorziene kosten.

Lasten € -200.000
Baten € 0
Saldo € 200.000
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04