Algemeen

Transformatie naar nieuw dienstverleningsmodel

Transformatie naar nieuw dienstverleningsmodel
Per 1 januari 2022 zijn alle activiteiten en bijbehorend personeel van de GR Drechtsteden (GRD), met uitzondering van de Sociale Dienst Drechtsteden, overgebracht naar de gemeente Dordrecht. Op dit moment bevinden we ons in een transformatie naar het nieuwe dienstverleningsmodel van de Servicegemeente Dordrecht. Er is inmiddels veel gebeurd, maar het vraagstuk is veelomvattend en de uitwerking tijdrovend. Tegelijkertijd willen en moeten we voortgang boeken: met realistische stappen vooruit en met goede tussenresultaten, op weg naar een voldragen model dat op termijn voor Dordrecht en de afnemers voldoet aan de verwachtingen. Naast het nieuwe dienstverleningsmodel wordt ook gekeken naar het huidige financieringsmodel en de bijbehorende kostenverdeelsystematiek. Naar verwachting behoeft dit enige aanpassing om aansluiting op het nieuwe model te behouden. Dit kan effect hebben op toekomstige individuele bijdragen van deelnemende gemeenten. Met ingang van Begroting 2023 stellen wij zowel onze financiën, als ook onze inhoudelijke doelstellingen integraal op.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04