Verbonden Partijen

Overzicht verbonden partijen

Dordrecht participeert in 16 verbonden partijen, want medio 2022 hebben we de aandelen in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter (IQ) overgenomen van de GR Drechtsteden (GRD), zie raadsbesluit 2022-0060649.

De verbonden partijen van Dordrecht zijn publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen) en privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (NV’s, B.V.’s, stichting of coöperatie). Gedetailleerdere informatie per verbonden partij treft u in de 'beleidsmatige informatie' en/of de 'financiële informatie'. Onderstaand ziet u de soorten verbonden partijen, hun vestigingsplaats en in welke begrotingsprogramma's hun rol tot uitdrukking komt.

Naam verbonden partij

Soort

Risico

Verbonden aan programma

Gemeenschappelijke regeling Sociaal

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht

2. Leefbaar & Veilig Dordrecht

4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht

2. Leefbaar & Veilig Dordrecht

4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

6. Gezond & Levendig Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ)

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht

2. Leefbaar & Veilig Dordrecht

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht

2. Leefbaar & Veilig Dordrecht

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

GR

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)

GR

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel)

GR

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

B.V.

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

Financiën van Dordrecht

Merwedelingelijn Beheer B.V.

B.V.

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.

N.V.

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter B.V.

B.V.

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

Stedin Holding N.V.

N.V.

Financiën van Dordrecht

BNG Bank N.V.

N.V.

Financiën van Dordrecht

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

Stichting

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

Financiën van Dordrecht

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

Coöperatie

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)

Coöperatie

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

In bovenstaand overzicht van de verbonden partijen van de gemeente Dordrecht ziet u welke risicokwalificatie (hoog - rood, middel - geel of laag - groen) de verbonden partij heeft voor Dordrecht. Het risico profiel is een mix van bestuurlijk (inhoudelijk) en financieel belang en hoeveel risico er wordt gelopen. Hoe hoger het risico, hoe meer aandacht qua sturing we voor een verbonden partij hebben.


Een rood risico betekent niet per se dat het slecht gaat met de verbonden partij. Het kan ook betekenen dat het beleidsmatige of financieel belang van Dordrecht in de partij groot is (> € 5 miljoen). Bijgevolg zullen we (de ontwikkelingen bij) deze verbonden partij goed monitoren en waar nodig bijsturen. Een laag oftewel groen risico duidt dat de gemeentelijke bijdrage, het aandeel of belang in de verbonden partij laag is. In dat geval is sprake van een beheersmatige sturing op afstand. Zit het tussen hoog en laag in, dan is sprake van een gemiddeld risico (classificatie geel) en sturing.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04