Algemeen

Dordrecht toont veerkracht

Dordrecht toont veerkracht
In deze Bestuursrapportage 2022 presenteren we de voortgang op de doelen die we in onze Begroting 2022 hebben gesteld. Een begroting die met de naam 'Koers houden' werd opgesteld in een tweede opeenvolgende jaar dat werd gedomineerd door de coronacrisis en alle bijbehorende maatregelen. In het eerste halfjaar van 2022 heeft de samenleving zich vooralsnog aan de coronapandemie ontworsteld doch diende zich een nieuwe crisis aan met grote impact op met name Europa: de Russische inval in Oekraïne. Europa werd opnieuw geconfronteerd met een gigantische vluchtelingenstroom, waardoor ook in Dordrecht een crisisorganisatie ontstond om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en te huisvesten. Ook had de oorlog grote gevolgen voor de brandstofprijzen en drong in Europa het besef door dat we onafhankelijk moeten worden van Russisch gas en olie. Dit betekent ook een versnelde omschakeling naar het benutten van andere energiebronnen zoals zon- en windenergie.

Ondanks het opnieuw moeten inspelen op crisissituaties is het Dordrecht toch gelukt om opnieuw koers te houden en dat bewijst de veerkracht van deze stad en de organisatie. We hebben in 2020 een stevig fundament gelegd voor de stad die we tegen 2030 willen zijn en zien daarvan inmiddels de eerste resultaten. Zo is de bouwproductie in 2021 al op stoom gekomen en dit zet zich flink door in 2022.

We zien dat de meeste activiteiten die we in de begroting voor dit jaar hebben gepland, ondanks de coronamaatregelen begin van het jaar en het moeten inspelen op de vluchtelingencrisis vanuit Oekraïne, op koers lopen. De afwijkingen zoals ze in deze Bestuursrapportage per programma te lezen zijn, hebben vaak diverse redenen. Soms speelt de nasleep van de coronamaatregelen nog een rol, zoals bij de ontwikkeling van het Polderwiel tot huiskamer van de wijk, of worden we gehinderd door gebrek aan personele capaciteit of continuïteit. Het personeelsverloop bij de Dordtse organisatie is groot en het kost meer moeite om op de huidige krappe arbeidsmarkt voldoende gekwalificeerde mensen te vinden. Tenslotte ontstaan afwijkingen ook door externe omstandigheden, zoals de opnieuw uitgestelde Omgevingswet naar 1 januari 2023 en de inzet op de vluchtelingenopvang voor Oekraïne (vertraging in het realiseren van de Risk Factory ter vergroting van zelfredzaamheid van kwetsbare mensen).

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04