Verbonden Partijen

Financiële informatie verbonden partijen

Onderstaand treft u een totaal overzicht van de financiële gegevens van onze verbonden partijen per juni 2022. Sommige verbonden partijen hebben openbare informatie, dan geven we inzicht in omvang en opbouw van de Begroting 2022 van de betreffende verbonden partij. Bij andere partijen zoals een BV is die informatie vertrouwelijk en melden we 'nvt' wat staat voor 'niet van toepassing' We melden wel altijd welk belang of aandeel in euro's of procentueel we hebben in een verbonden partij. Bij een gemeenschappelijke regeling gaat het dan om het aandeel op basis van de vaste gemeentelijke bijdragen (de inwonersbijdrage of bijdrage op basis van een afgesproken verdeelsleutel). Bij andere verbonden partijen (zoals NV's) gaat het bijvoorbeeld om het dividend dat we ontvangen op basis van ons percentage aandelen. We geven indien mogelijk een prognose van het verwachtte resultaat 2022 van de verbonden partij of melden 'pm' als dat nog lastig is in te schatten. Tevens melden we de ontwikkeling van het resultaat, eigen en vreemd vermogen. Deze gegevens zijn gelijk aan de gegevens in onze Begroting 2022 en Jaarstukken 2021 , tenzij er een actualisatie heeft plaatsgehad.

Verbonden partij

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

 Resultaat en prognose

Omvang begroting 2022

Aandeel Dordt in Verbonden partij

Naam

2020

2021

2020

2021

2021

2022

Totale begroting

Totale Bijdragestaat

2022
in euro

2022 in %

Gemeenschappelijke regeling Sociaal

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

€ 0

€ 298.479.000

€ 282.097.000

€ 153.858.000

55%

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)

€ 3.114.000

€ 2.297.000

€ 44.708.000

€ 58.680.000

DGJ € 0, SOJ -/- € 13.240.000

€ 0

€ 151.905.000

€ 131.128.000

€ 37.491.000

29%

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ)

€ 3.509.357

€ 3.055.628

€ 12.363.119

€ 11.954.139

€266.789

pm

€ 25.438.000

€ 22.556.468

€ 7.127.163

31,6%

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)

€ 6.311.000

€ 3.308.885

€ 62.293.000

€ 76.220.183

-/- € 1.908.000

€ 0

€ 38.500.000

€ 38.500.000

€ 12.305.000

32,0 %

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

€ 2.856.000

€ 1.279.000

€ 29.112.000

€ 22.340.000

€ 1.279.000

€ 0

€ 42.437.000

€ 5.434.000

€ 3.308.000

60,9%

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)

Gevudo: € 30.000  HVC: € 142.293.000

Gevudo: nihil, HVC: pm

Gevudo:         € 0  HVC: € 849.809.000

Gevudo: nihil, HVC: pm

Gevudo: nihil, HVC: pm

Gevudo: nihil

Gevudo: € 1.150.000

wordt verrekend door GR met provisie

wordt verrekend door GR met provisie

29,31%

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel)

€ 5.815.000

€ 11.130.000

€ 19.621.000

€ 32.618.000

€ 5.316.000

€ 3.663.000

€ 7.151.000

€ 50.000

€ 21.000

42%

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

€ 535.200.000

€ 558.000.000

€ 713.000.000

€ 754.000.000

€ 47,9 miljoen

nvt

nvt

nvt

nvt

7%

Merwedelingelijn Beheer B.V.

€ 250.000

pm

€ 109.000

pm

€ 0

nvt

nvt

nvt

nvt

2,91%

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.

pm/zie beleidsinfo

pm/zie beleidsinfo

pm/zie beleidsinfo

pm/zie beleidsinfo

pm/zie beleidsinfo

nvt

nvt

nvt

nvt

69% (Capital 29,73% en Kil III 7,4%)

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter B.V.

€ 49.681.000

pm

€ 18.196.000

pm

pm

nvt

nvt

€ 926.846

ca 1,5%

Stedin Holding N.V.

€ 2,9 mrd

€ 3,2 mrd

€ 4,7 mrd

€ 4,9 mrd

€ 21 miljoen

nvt

nvt

nvt

nvt

9,05%

BNG Bank N.V.

€ 5,1 mrd

€5,1 mrd

155,2 mrd

144 mrd

€ 236 miljoen

nvt

nvt

nvt

nvt

 0,419%

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

€ 3.681.000

€ 4.262.000

€ 2.681.000

€ 2.231.000

€ 830.000

nvt

nvt

nvt

nvt

14% certificaten

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

€ 0 ( na kapitaalstorting leden)

€ 0 ( na kapitaalstorting leden)

€ 7.931.000

€ 8.041.000

Prognose -/- € 160.000

Prognose -/- € 86.600

€ 1.006.487

nvt

€ 40.250 Coöperatie, DZHF € 43.300

60% Coöperatie, 50% DZHF

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)

€ 1.530.545

€ 1.424.510

€ 118.006

€ 36.274

€10.806

pm

€ 50.000

nvt

nvt

50%

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04