Investeringskredieten

Verschuiven van investeringskredieten

Hieronder worden de verschuivingen op investeringskredieten omschreven. De totale raming van de beschikbare kredieten verandert niet, de uitgaven worden realistischer in de tijd weggezet. Van de vertraagde investeringen schuift het grootste deel door naar 2023, bij enkele voorzien we realisatie in 2024. De oorzaken van de verschuiving worden onder de tabel toegelicht. Dit verwerken we in een begrotingswijziging bij de eerstvolgende verzamelwijziging wanneer er meer duidelijkheid bestaat over de impact van de vertragingen.

Bedragen × € 1.000

Verschuiving van investeringskredieten/verschuivingen in IP 2022-2027

2022

2023

2024

1.

Actualisatie investeringskredieten gymzalen

-2.300

2.300

2.

Grafdelfmachine is nog niet aan vervanging toe

-100

100

3.

Verschuiving investeringskrediet Recreatex (Biesboschcentrum)

41

-41

4.

Verschuiving investeringskrediet glasvezel Sionpolder (Hollandse Biesbosch)

-40

40

5.

Apparatuur parkeergarage is nog niet aan vervanging toe

-75

75

6.

Actualisatie planning infrastructuur Wielwijk

-754

1.383

-629

7.

Verschuiven krediet openbare toiletten

-152

152

8.

Groot onderhoud Krispijnseweg is uitgesteld

-2.000

1.000

1.000

9.

Project hoofdpersleiding schuift door

-1.200

600

600

10.

Renovatie kademuren schuift door

-1.463

3.403

-1.940

11.

Uitvoering Dordtse Mijl vindt in 2023 plaats

-3.900

3.900

Totaal

-11.943

12.760

-817

Toelichting bij de afwijkingen

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04