Onvoorzien

Financiële afwijkingen

Onvoorzien

Bedragen × € 1.000


Onderwerp

Incidenteel/
Structureel

Lasten
Bijstelling

Baten
Bijstelling

Reserves
Mutaties

Totaal
Saldo

1.

Beroep op post Onvoorzien valt mee

I

200

200

200

0

0

200

Geraamd resultaat

200

-/- betreft een nadeel

afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

Lasten € -200.000
Baten € 0
Saldo € 200.000
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04