Programma's

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Wat willen we bereiken?
De sociaaleconomische problematiek in Dordrecht is relatief groot in vergelijking met andere Nederlandse steden. Dit vraagt om een onvermoeide inzet en focus op onze doelen. Zo zetten we onverminderd in op het verbeteren van de bestaanszekerheid van onze inwoners. Bouwen we stapje voor stapje aan een meer stabiele situatie voor kwetsbare Dordtenaren. En investeren we in nieuwe samenwerkingen, technieken en expertise. Gelukkig doen we dit niet alleen en kunnen we leunen op professionele partners en vele vrijwilligers. We bouwen daarbij deels voort op onze aanpak uit 2021, zoals het borgen van de initiatieven rondom het tegengaan van eenzaamheid, de ontwikkeling van huiskamers van de wijk of het verder ontlasten van mantelzorgers. Verder werken we door aan onze innovatie agenda zoals in de afronding van de opgave zorgzame stad.

Lasten € 8.971.991
Baten € 529.744
Saldo € -8.442.247
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04