Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Financiële afwijkingen

Groen en Ruimtelijk

Bedragen × € 1.000


Onderwerp

Incidenteel/
Structureel

Lasten
Bijstelling

Baten
Bijstelling

Reserves
Mutaties

Totaal
Saldo

1.

Schoon houden van wegen efficiënter aangepakt

I

120

120

2.

Kosten bewonersparticipatie verwerkt

I

-240

-240

3.

Kosten afvoeren vervuilde grond en ontmanteling Kildepot nemen toe

I

-160

-160

4.

Inhaalslag onderhoud bewegwijzering uitgevoerd

I

-100

-100

5.

Inkomsten kabels en leidingen neemt toe

I

200

200

6.

Afdrachten reclame deels verlaagd

I

-100

-100

7.

Overeenkomsten waterbus beëindigd

S

50

-112

-62

8.

Energieprijzen gestegen

S

-286

-286

-616

-12

0

-628

Geraamd resultaat

-628

-/- betreft een nadeel

afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

Lasten € 613.819
Baten € -15.500
Saldo € -629.319
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04