Voortgang op beleid

Doelstelling 6: Dordrecht leeft en ontwikkelt zich in en met de natuur.

Doelstelling 6: Dordrecht leeft en ontwikkelt zich in en met de natuur (doelstelling toegevoegd op basis van amendement A4).
Bomen zijn van grote waarde voor de stad. De ambities van de stad op het gebied van groenblauw en biodiversiteit kunnen niét worden gehaald zónder bomen. Daarom gaan we een bomenprogramma opstellen. Ook gaan we aan de slag met natuurinclusief bouwen en geven een vervolg aan onze aanpak op het gebied van biodiversiteit. In 2022 wordt met het Biesboschnetwerk en ondersteund door de Biesboschregisseur gestart met een uitvoeringsprogramma op basis van de in 2021 opgestelde gebiedsvisie.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04