Voortgang op beleid

Doelstelling 5: Dordrecht is zelfredzaam en waterveilig.

Doelstelling 5: Dordrecht is zelfredzaam en waterveilig.
Ook in 2022 hebben we aandacht voor waterveiligheid en waterbewustzijn. Niet alleen voor De Staart als veilige locatie bij een overstroming, maar ook stadsbreed door de effecten van zeespiegelstijging voor onze stad goed inzichtelijk te krijgen. Aan de hand daarvan kunnen we passende maatregelen voorbereiden.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04