Voortgang op beleid

Doelstelling 4: De openbare ruimte is van iedere Dordtenaar, samen zorgen we voor gebruiksvriendelijke wijken, buurten en straten.

Doelstelling 4: De openbare ruimte is van iedere Dordtenaar, samen zorgen we voor gebruiksvriendelijke wijken, buurten en straten.
Samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties sturen we op een schonere stad. Door middel van de Dordtse buurtaanpak willen we sectorale uitdagingen en stadsbrede opgaven in samenhang oppakken. We gaan de openbare ruimte beter benutten en inrichten zodat deze meer geschikt is om in te bewegen. In een programma sociale veiligheid en ruimtelijke kwaliteit wordt uitwerking gegeven aan de doelstelling van het stimuleren van een veilig woon- en leefklimaat in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving.  

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04