Voortgang op beleid

Doelstelling 3: Dordrecht is een klimaatbestendige, groen-blauwe stad waar mensen aan bij willen dragen.

Doelstelling 3: Dordrecht is een klimaatbestendige, groen-blauwe stad waar mensen aan bij willen dragen.
We gaan door met acties die we in 2021 hebben ingezet. Daarnaast zetten we in op meer samenwerking met partners om bewoners te bereiken. Ook gaan we door met de voorbereidingen in de Dordwijkzone en Wantijzone. Met de beleidsvisie Dordtse Binnenhavens willen we onder andere de zichtbaarheid en beleefbaarheid van het water vergroten, evenals de bereikbaarheid en verbindingen.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04