Voortgang op beleid

Doelstelling 2: De openbare ruimte is toekomstbestendig en duurzaam.

Doelstelling 2: De openbare ruimte is toekomstbestendig en duurzaam.
Om in 2035 klimaatadaptief te kunnen zijn moeten we voorbereid zijn op extremere neerslag, hitte, droogte en de toegenomen kans op overstromingen. In 2022 gaan we verder met het onderzoeken en nemen van maatregelen. Het groenblauwe programma dat we opstellen bevat een uitwerking van de groene en blauwe onderdelen in de Omgevingsvisie.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04