Voortgang op beleid

Doelstelling 1: Het creëren van een goede balans tussen vraag en aanbod van woningen voor alle doelgroepen in gedifferentieerde wijken.

Doelstelling 1: Het creëren van een goede balans tussen vraag en aanbod van woningen voor alle doelgroepen in gedifferentieerde wijken.
De druk op de woningmarkt neemt nog steeds onverminderd toe. We spelen hierop in door alle kansen die zich voordoen te benutten en geven partijen alle mogelijkheden om met initiatieven te komen. Dit alles in binnenstedelijk gebied, wat de realisatie van nieuwe woningen relatief lastig maakt. Er wordt ook nog steeds ingezet op doorstroming, zodat er woningen in andere, gewilde segmenten beschikbaar komen. De herstructurering van Dordrecht is aardig op stoom en hier wordt nog steeds aan door gewerkt. De ambitie is sociale huur toevoegen in Dordrecht Oost. We streven naar voldoende goede huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten en andere groepen die (dringend) tijdelijk woonruimte nodig hebben. Ook hebben we extra aandacht voor senioren die willen verhuizen en jongeren die dreigen de stad te verlaten.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04