Voortgang op beleid

Doelstelling 4: Alle Dordtenaren kunnen naar eigen vermogen meedoen.

Doelstelling 4: Alle Dordtenaren kunnen naar eigen vermogen meedoen.
We willen recht doen aan wat mensen kunnen, zodat iedereen naar vermogen mee kan doen. Dordtenaren die niet aan het werk of naar school kunnen, doen mee via vrijwilligerswerk, gaan via participatieplekken aan de slag of maken gebruik van dagbesteding. We willen mensen geen label geven en bekijken wat het beste is voor onze inwoners. Nieuwkomers willen we ondersteunen, zodat ze zich kunnen ontplooien en mee kunnen doen in de samenleving.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04