Voortgang op beleid

Doelstelling 3: Het vergroten van de (financiële) zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners.

Doelstelling 3: Het vergroten van de (financiële) zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners.
We willen dat Dordtenaren zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Dit geldt zowel op het gebied van bestaanszekerheid als op het gebied van mentale weerbaarheid. Ook voor 2022 verwachten we dat meer mensen te maken krijgen met inkomens- en schuldenproblematiek als gevolg van de coronapandemie. Binnen het programma 'Samen tegen armoede' werken we met verschillende maatschappelijke partners aan het voorkomen en aanpakken van armoede en schulden en het vergroten van de bestaanszekerheid van (kwetsbare) inwoners. Dit doen we zowel via het algemene aanbod als via speciale programma's voor jongeren.   

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04