Voortgang op beleid

Doelstelling 2: Passende, tijdige en betaalbare ondersteuning voor alle Dordtenaren.

Doelstelling 2: Passende, tijdige en betaalbare ondersteuning voor alle Dordtenaren.
Dordtenaren moeten de ondersteuning krijgen die nodig is, tijdig en passend. Dit is nog niet altijd het geval, mede door de verplichte andere werkwijze door de beperkingen van afgelopen periode. Samen met partners werken we eraan om dit verder te verbeteren. Een belangrijke (financiële en inhoudelijke) impuls hiervoor biedt het (in juni 2019 vastgestelde) investeringsplan Sociaal Domein. Een plan dat er ook voor dient te zorgen dat de kosten in de toekomst beheersbaar blijven, terwijl het aantal Dordtenaren dat een beroep doet op ondersteuning steeds verder toeneemt.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04