Voortgang op beleid

Doelstelling 1: Gerichte, lokale inzet op preventie.

Doelstelling 1: Gerichte, lokale inzet op preventie.
De gezondheidscrisis van 2020-2021 laat zien hoe een ogenschijnlijk klein onderdeel van iemands leefstijl van invloed is op iemand sociale, mentale en fysieke gezondheid. Het wegvallen van sporttrainingen, nieuwe eetgewoonten of het gebrek aan interactie kunnen mensen uit balans brengen. Door te investeren in het stimuleren van bewegen, gezonde voeding en ontmoeting kan die balans worden (terug) gevonden of verstevigd. De coronapandemie van de afgelopen twee jaar heeft meer dan ooit inzichtelijk gemaakt dat naar elkaar omzien van groot belang is. In 2022 zetten we daarom verder in op het verstevigen van sociale netwerken en onderzoeken we hoe professionals eerder signalen kunnen opvangen van inwoners die ondersteuning nodig hebben.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04