Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Voortgang op beleid

Inleiding
De uitvoering van het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht is dit begrotingsjaar 2022 op beide terreinen overwegend goed op stoom. Zo kunnen we mogelijk de doelstelling van de toevoeging van 1.000 woningen aan de woningvoorraad in Dordrecht realiseren. En we verwachten dit jaar de start van de bouw van 300 sociale huurwoningen en zachte en harde plannen voor nieuwe toevoegingen te ontwikkelen, om de - in de vastgestelde woonvisie - afgesproken ongeveer 2.000 sociale huurwoningen in 2031 te kunnen realiseren. Wel is nog extra plancapaciteit voor sociale woningvoorraad nodig, omdat de ervaring leert dat er altijd bouwplannen afvallen. Daartoe worden lopende projecten tegen het licht gehouden. Voor de realisatie van de ambitie van 6.000 woningen na 2022 werken we dit jaar de visies voor de Dordtse Spoorzone en Dordwijkzone uit. Een aantal trajecten zullen zoals het er nu naar uitziet in de tijd iets uitlopen naar de eerste helft van 2023 zoals de Omgevingsvisie, een deel van de uitvoering van de Dordtse Mijl en een nieuwe beleidsnota voor verkeersregelinstallaties (VRI). Alleen de vernieuwing van de Spuihavengarage is verder in de tijd naar achter geschoven, om te voorkomen dat deze tegelijk met de Veemarktgarage dicht is. De uitvoering kan starten zodra alternatieve parkeergelegenheid in het nieuwe huis van Stad en Regio of eerder aan de Weeskinderendijk beschikbaar komt.

Bovenstaande punten zijn slechts een greep uit de activiteiten die dit jaar vanuit het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht worden ondernomen. In onderstaand overzicht treft u de meerjarige doelstellingen van dit programma en daarbij een voortgangsoverzicht van de bijbehorende activiteiten voor 2022. In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking (geel uitroepteken) of bijstelling (rood kruis).

Lasten € 548.000
Baten € 1.108.197
Saldo € 560.197
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04