Voortgang op beleid

Doelstelling 3: Het ontwikkelen van een ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan ontwikkelingen, transformatie en een divers woningaanbod.

Doelstelling 3: Het ontwikkelen van een ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan ontwikkelingen, transformatie en een divers woningaanbod.
Om versnelling in de woningbouw te realiseren en initiatiefnemers daarbij ruimte voor ontwikkeling te bieden, is een eigentijdse ruimtelijke ordening noodzakelijk. Dat is een ruimtelijke ordening die zorgt voor de gewenste kwaliteit, maar ook ruimte biedt aan nieuwe ideeën en veranderingen. We bereiden ons voor op de Omgevingswet en werken mee aan de Gebiedsgerichte Aanpak als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04