Programma's

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Wat willen we bereiken?
We willen de sociaal-economische positie van de stad versterken om de stad meer in balans te brengen. We willen het huidige woningtekort wegwerken. Hiervoor zullen woningen gebouwd gaan worden in alle segmenten en worden ook nieuwe plannen gemaakt voor nog meer woningen om te voorzien in de behoefte. We willen het bovenregionaal openbaar vervoer versterken en de aansluiting op de Zuidvleugel. We zetten in op verbetering van de oude lijn Leiden – Dordrecht inclusief stations. (City-sprinter te zijner tijd naar Dordrecht, transformatie Station Centraal, nieuw station Leerpark/verplaatsing Station-Zuid naar Leerpark). Ook streven we naar een toename van het fietsgebruik.

Lasten € 548.000
Baten € 1.108.197
Saldo € 560.197
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04