Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Financiële afwijkingen

Duurzaam en Innovatief

Bedragen × € 1.000


Onderwerp

Incidenteel/
Structureel

Lasten
Bijstelling

Baten
Bijstelling

Reserves
Mutaties

Totaal
Saldo

1.

Uitvoeringsbudget klimaatakkoord ingezet

I

-670

-670

-670

0

0

-670

Geraamd resultaat

-670

-/- betreft een nadeel

afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

Lasten € 670.000
Baten € 0
Saldo € -670.000
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04