Voortgang op beleid

Doelstelling 3: Het verbeteren van de milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Dordrecht.

Doelstelling 3: Het verbeteren van de milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Dordrecht.
Een stedelijk gebied als Dordrecht waarin wonen, bedrijvigheid en verkeer en vervoer (waarbij bezorgdiensten toenemen) dicht op elkaar zijn gesitueerd, vraagt om permanente aandacht voor milieukwaliteit. Schone lucht, een goed akoestisch klimaat en een veilige leefomgeving zijn essentiële randvoorwaarden voor een gezonde woon- en leefomgeving. Ons doel is onder meer om permanent de luchtkwaliteit te verbeteren en om in 2030 te voldoen aan de WHO richtwaarden voor schone lucht, daarvoor hebben we in 2020 het schone luchtakkoord ondertekend.

Verder zetten wij in op onder meer afvalscheiding en de uitvoering van het Schone Luchtakkoord, waarbij we gelet op de bouwopgave prioriteit geven aan het beperken van stikstofuitstoot. Op het gebied van externe veiligheid introduceren we de nieuwe uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in de Omgevingswet.  

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04