Voortgang op beleid

Doelstelling 2: Het versterken en stimuleren van circulair denken en handelen in Dordrecht.

Doelstelling 2: Het versterken en stimuleren van circulair denken en handelen in Dordrecht.
We zetten steeds meer stappen richting een circulaire economie in 2050. Zowel met het lokale bedrijfsleven als met onze inwoners. Een circulaire samenleving zorgt ervoor dat er op een toekomstbestendige en innovatieve manier wordt omgegaan met grondstoffen en energiebronnen. Dit biedt kansen voor een fijne en duurzame leefomgeving, alsook voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, werkvormen, banen en opleidingen. Bovendien zien we circulair denken en handelen als een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de energietransitie. Concreet zijn we met partners uit de stad bezig met onder meer een circulaire bouwhub en participeren we samen met de opgave bouwende stad in de City Deal circulair en conceptueel bouwen. Daarnaast blijven we ons inzetten in het verminderen en beter scheiden van afval bij bedrijven en inwoners.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04