Voortgang op beleid

Doelstelling 1: Het realiseren van een energieneutrale stad in 2050.

Doelstelling 1: Het realiseren van een energieneutrale stad in 2050.
Ons doel is om in 2050 een energieneutrale stad te zijn. Afgelopen jaren hebben we hiervoor een basis gelegd met de ondertekening van het Energieakkoord Drechtsteden in 2018 en de startnotitie Duurzame Stad 2019-2022. We werken nu langs vijf prestatielijnen waarmee we lokaal uitvoering geven aan de energietransitie: 'Energiebesparing'', 'Warmte verzekerd', 'Zonnige vooruitzichten', 'Stad in beweging' en 'Eigen huis op orde'. Samen met bewoners, ondernemers en (regio)partners werken we samen aan energiebesparing, het opwekken van duurzame elektriciteit én het gefaseerd stoppen met het gebruik van aardgas en andere fossiele energie.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04