Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Voortgang op beleid

Inleiding
In de eerste helft van 2022 zijn belangrijke stappen gezet in de realisatie van activiteiten die in deze laatste begroting van de vorige raad en college waren opgenomen. De meeste activiteiten lopen volgens planning, toch heeft ook de coronacrisis van afgelopen winter nog weerslag gehad op de voortgang van enkele. Zo stijgt het aantal aansluitingen op het warmtenet gestaag, maar heeft de coronacrisis in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt en een vertraging op de levering van materialen, tot gevolg dat het aantal nog niet zo hoog was als eerder verondersteld. Ook projecten rond luchtkwaliteitsmetingen en geluidsoverlast zijn om deze en andere redenen vertraagd. Een merendeel van de activiteiten verloopt echter volgens planning, zoals de Transitievisie Warmte, de energiebesparingsopgave met een verlenging van de RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) tot eind 2022, het verbeteren van het scheiden van afval (ook met lesprogramma's op scholen) en het verminderen van de milieubelasting van bouwactiviteiten.

Bovenstaande punten zijn slechts een greep uit de activiteiten die dit jaar vanuit het programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht worden ondernomen. In onderstaand overzicht treft u de meerjarige doelstellingen van dit programma aan en daarbij een voortgangsoverzicht van de bijbehorende activiteiten voor 2022. In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking (geel uitroepteken) of bijstelling (rood kruis).

Lasten € 670.000
Baten € 0
Saldo € -670.000
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04