Voortgang op beleid

Doelstelling 2: Het ontwikkelen van een harde planvoorraad van 6.000 woningen, te bouwen na 2022.

Doelstelling 2: Het ontwikkelen van een harde planvoorraad van 6.000 woningen, te bouwen na 2022.
Het ontwikkelen van een harde planvoorraad van 7.000 woningen, te bouwen na 2022. Naast het realiseren van 4.000 woningen tot 2022 treffen we voorbereidingen om tussen 2022 en 2030 nog eens 7.000 kwalitatief goede woningen te realiseren. De 7.000 woningen zijn opgebouwd uit 6.000 woningen uit het Coalitieakkoord en 1.000 woningen voortkomend uit de vaststelling van de woonvisie (december 2019). Er lopen onderzoeken naar drie locaties om in de toekomst te ontwikkelen: verdichten in Leerpark/Gezondheidspark en de Dordwijkzone, het Maasterras en de Wantijzone/Staart. Daaruit moet meer inzicht komen hoeveel planvoorraad nog ontbreekt en welke mogelijkheden er nog zijn om planvoorraad toe te voegen.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04