Voortgang op beleid

Doelstelling 1: Het realiseren van groei tot 2022 met 4.000 woningen en hoogwaardige openbare ruimte.

Doelstelling 1: Het realiseren van groei tot 2022 met 4.000 woningen en hoogwaardige openbare ruimte.
Het realiseren van 4.000 nieuwe duurzame en kwalitatief goede woningen in het binnenstedelijke gebied tot 2022 blijft ambitieus. De bouw van deze woningen mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de stad. Doordat de bouw van de woningen meer tijd kost, wordt de mijlpaal van 4.000 woningen pas in 2023 verwacht. We zijn op koers voor het aanwijzen van locaties voor het terugbouwen van sociale huurwoningen. De doelen in de vast te stellen Omgevingsvisie fungeren als randvoorwaarden om te komen tot groei.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04