Voortgang op beleid

Doelstelling 4: Het realiseren van de bereikbaarheidsopgave, waarbij wordt ingezet op het versterken van het OV-systeem en het gebruik van de fiets.

Doelstelling 4: Het realiseren van de bereikbaarheidsopgave, waarbij wordt ingezet op het versterken van het OV-systeem en het gebruik van de fiets.
Om de groei van het aantal inwoners, werknemers en bezoekers van de stad te faciliteren is het nodig om weggebruikers te verleiden vaker de fiets te pakken en meer gebruik te maken van het openbaar vervoer. We richten ons op het realiseren van goede fietsvoorzieningen, ontwikkeling van station Leerpark, intelligente infrastructuur en bevorderen van gedragsverandering.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04