Voortgang op beleid

Doelstelling 3: Het versterken en aansluiten van het opleidingsaanbod op de vraag van de arbeidsmarkt.

Doelstelling 3: Het versterken en aansluiten van het opleidingsaanbod op de vraag van de arbeidsmarkt.
We stimuleren en helpen onderwijsinstellingen en werkgevers bij het versterken en verbreden van (vak)opleidingsaanbod, stageplaatsen en werkgelegenheid. Er is focus op sectoren waar we de komende jaren groei en investeringen verwachten en op de behoefte aan personeel, zoals in de techniek en de logistiek. We dragen bij aan het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, onder andere via doorlopende leerlijnen en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04