Voortgang op beleid

Doelstelling 4: Goed en aantrekkelijk onderwijs, waarin iedereen kan meedoen naar vermogen, met gelijke ontwikkelkansen voor alle Dordtenaren.

Doelstelling 4: Goed en aantrekkelijk onderwijs, waarin iedereen kan meedoen naar vermogen, met gelijke ontwikkelkansen voor alle Dordtenaren.
Goed en aantrekkelijk onderwijs is cruciaal voor de brede ontwikkeling en toekomst van Dordrecht. In 2022 wordt er veel aandacht besteed aan het verminderen en voorkomen van onderwijsachterstanden en jeugdwerkloosheid, met name door middel van het benutten van het leerpotentieel, het inzetten op de ontwikkeling van basisvaardigheden en het stimuleren van talenten. Hiermee maken we stappen richting de ambities van de Agenda 2030. De verschillende activiteiten dragen vooral bij aan een verbetering van het economisch en sociaal klimaat, waarbij er naast een algehele gezinsaanpak extra aandacht is voor onze jeugd.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04