Lerend en Ondernemend Dordrecht

Financiële afwijkingen

Lerend en Ondernemend

Bedragen × € 1.000


Onderwerp

Incidenteel/
Structureel

Lasten
Bijstelling

Baten
Bijstelling

Reserves
Mutaties

Totaal
Saldo

1.

Budget sloopkosten Karel Doormanweg ontoereikend

I

-200

-200

2.

Dekking asfalteren vaccinatielocatie verwerkt

I

-130

-130

3.

Energieprijzen gestegen

S

-108

-108

-438

0

0

-438

Geraamd resultaat

-438

-/- betreft een nadeel

afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

Lasten € 438.000
Baten € 0
Saldo € -438.000
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04