Programma's

Gezond en Levendig Dordrecht

Wat willen we bereiken?
We willen de aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad voor bewoners, ondernemers en bezoekers herstellen en waar mogelijk verbeteren. We hopen dat 2022 een jaar van herstel kan zijn, waarin organisaties op het gebied van evenementen, cultuur en sport hun activiteiten weer helemaal op kunnen pakken. We willen samenwerking en het delen van kennis en ervaring tussen partijen stimuleren. We blijven inzetten op het verbeteren van de sportvoorzieningen. We stimuleren Dordtenaren om (meer) te sporten en te bewegen en we benutten de positieve invloed die sport op de stad kan hebben.

Lasten € 211.000
Baten € 128.000
Saldo € -83.000
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04