Gezond en Levendig Dordrecht

Voortgang op beleid

Inleiding
Het programma Gezond en Levendig Dordrecht loopt in 2022 over het algemeen op schema. Verschillende evenementen en projecten zijn uitgevoerd, zoals het programma Vrijheid en Verdraagzaamheid bij het Da Vinci college met circa 80-100 MBO studenten en een politieke avond in het kader van het cultureel platform. Informatie over cultuur en subsidieregelingen is beschikbaar en ook is de communicatie rondom evenementen verbeterd. Er wordt ondertussen aan nieuw evenementen- en sportbeleid gewerkt en verschillende projecten en evenementen op het gebied van sport en cultuur zullen volgens schema in de tweede helft van dit jaar worden uitgevoerd.

Bovenstaande punten zijn slechts een greep uit de activiteiten die dit jaar vanuit het programma Gezond en Levendig Dordrecht worden ondernomen. In onderstaand overzicht treft u de meerjarige doelstellingen van dit programma aan en daarbij een voortgangsoverzicht van de bijbehorende activiteiten voor 2022. In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking (geel uitroepteken) of bijstelling (rood kruis).

Lasten € 211.000
Baten € 128.000
Saldo € -83.000
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04