Voortgang op beleid

Doelstelling 3: Het stimuleren van sportdeelname en vergroten van de (maatschappelijke) waarde van sport.

Doelstelling 3: Het stimuleren van sportdeelname en vergroten van de (maatschappelijke) waarde van sport.
Het sporten bij een sportvereniging staat onder druk. Daarnaast zet de trend om op andere manieren te sporten en bewegen ook door. Om de sportdeelname te vergroten zetten we al vele jaren stimuleringsprogramma's voor verschillende doelgroepen op en bieden we sportverenigingen ondersteuning aan. In 2022 blijven we dit doen en zetten we intensiever in op de doelgroepen jongeren en senioren. Bij jongeren kijken we niet alleen naar sporten in verenigingsverband, maar juist ook naar andere vormen die op dit moment hun aandacht hebben. Voor de doelgroep ouderen kijken we wel nadrukkelijk naar samenwerking met sportverenigingen omdat hierbij ontmoeting een extra bijkomend positief effect op hen heeft. Ook vanuit het sportaccommodatiebeleid is er aandacht voor het realiseren van voldoende en geschikte sportvoorzieningen die belangrijk zijn om de sportdeelname in de stad te vergroten.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04