Gezond en Levendig Dordrecht

Financiële afwijkingen

Gezond en Levendig

Bedragen × € 1.000


Onderwerp

Incidenteel/
Structureel

Lasten
Bijstelling

Baten
Bijstelling

Reserves
Mutaties

Totaal
Saldo

1.

Coronasubsidie sportverenigingen niet uitgeput

I

89

89

2.

Sportsubsidies (terug)ontvangen

I

128

128

3.

Onderhoud Sportboulevard neemt toe

S

-200

-200

4.

Energieprijzen gestegen

S

-100

-100

-211

128

0

-83

Geraamd resultaat

-83

-/- betreft een nadeel

afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

Lasten € 211.000
Baten € 128.000
Saldo € -83.000
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04