Programma's

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Wat willen we bereiken?
Cruciaal voor onze groeiambitie is het werken aan een gezond en vitaal ondernemers- en vestigingsklimaat. We liggen op koers als het gaat om het realiseren van de gestelde banenambitie voor deze collegeperiode (+ 4.000). Daarnaast wordt de gemeentelijke dienstverlening beter gewaardeerd door onze ondernemers en hebben we met de komst van de Dordrecht Academy een belangrijke stap gezet om hbo terug te halen naar de stad, met opleidingsaanbod dat voorziet in de vraag van ons regionaal bedrijfsleven. Om door te kunnen blijven groeien in banen en ook daarmee een structurele bijdrage te leveren aan de verbetering van de sociaaleconomische positie van de stad, zullen we vooral ook aandacht moeten houden voor onderwijs en arbeidsmarkt. Als centrumstad ontwikkelt Dordrecht voor jonge kinderen extra onderwijsaanbod, oudere kinderen ontwikkelen, naast de basisvaardigheden hun bredere talenten, bij jongeren wordt extra ingezet op competenties en vaardigheden die ze zelfstandig moeten maken in hun toekomst en goed voorbereiden op de steeds veranderende arbeidsmarkt. Vanuit onderwijs én arbeidsmarkt wordt ingezet op 'een leven lang ontwikkelen' en doorlopende leerlijnen.

Lasten € 438.000
Baten € 0
Saldo € -438.000
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04