Voortgang op beleid

Doelstelling 2: Het aantrekken en faciliteren van bedrijven die banen creëren.

Doelstelling 2: Het aantrekken en faciliteren van bedrijven die banen creëren.
We blijven inzetten op het aantrekken van bedrijven met banen op diverse niveaus, gericht op de banengroei die wordt verwacht in de Drechtsteden. Wat betreft onze banenambitie liggen we op koers. Die realiseren we naar verwachting komend jaar. Tegelijkertijd zien we dat we te maken hebben met schaarste in ruimtegebruik en zullen we voor verdere banengroei actiever moeten inzetten op het beter benutten van bestaande locaties. Daarbij kijkend naar bedrijven (sectoren) met de meeste toegevoegde waarde voor de stad.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04