Voortgang op beleid

Doelstelling 2: Bestrijden van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Doelstelling 2: Bestrijden van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
De strijd tegen ondermijnende criminaliteit blijft de komende jaren internationaal, landelijk, regionaal en lokaal een speerpunt. Het nieuwe landelijke Multidisciplinair Interventieteam (MIT) groeit de komende jaren uit tot een team van enkele honderden extra specialisten om de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te versterken. Samen met de versterkingsgelden, die het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) heeft gekregen uit het landelijke ondermijningsfonds, wordt in onze regio extra ingezet op de strijd tegen ondermijning. De brede aandacht voor ondermijning en de actiegerichte houding van verschillende ketenpartners moeten we vast zien te houden om greep te krijgen op deze vorm van ondermijnende criminaliteit die de maatschappij ontwricht. Door onze aanpak en gerichte analyses ontstaat steeds meer beeld bij de diverse vormen van ondermijnende criminaliteit die zich in Dordrecht voordoen. Niets doen met deze informatie is dus geen optie. Structureel zetten we extra formatie in voor ondermijning om dit goed aan te pakken.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04