Voortgang op beleid

Doelstelling 1: Tegengaan van overlast.

Doelstelling 1: Tegengaan van overlast.
Problemen als woonoverlast, jeugdoverlast, overlast van personen met verward gedrag, aandachtshuishoudens en wapenbezit en drank- en drugsoverlast veroorzaken druk op de sociale kwaliteit in de woonomgeving. Bewoners en professionals werken samen om de overlast te beperken. We bevorderen daartoe de sociale samenhang in de wijken. Een kleine groep Dordtse inwoners heeft ernstige problemen op meerdere leefgebieden, die veelal zowel de zorg als aan veiligheid raken. Vroegtijdig ingrijpen en samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid vergroot de kans op verbetering. De aanpak aandachtshuishoudens en de inzet van de sociaal pontonnier, de gemeentelijke interventiespecialist en de re-integratie officier dragen hieraan bij.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04