Leefbaar en Veilig Dordrecht

Financiële afwijkingen

Leefbaar en Veilig

Bedragen × € 1.000


Onderwerp

Incidenteel/
Structureel

Lasten
Bijstelling

Baten
Bijstelling

Reserves
Mutaties

Totaal
Saldo

1.

Opvang vluchtelingen Oekraïne crisis gecompenseerd

I

-1.307

1.307

0

2.

Verblijf vluchtelingen Oekraïne crisis gecompenseerd

I

-752

752

0

3.

Bijdrage aan Brandweer stijgt

I/S

-627

-627

4.

Inhuur handhavers duurder

S

-150

-150

-2.836

2.059

0

-777

Geraamd resultaat

-777

-/- betreft een nadeel

afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

Lasten € 2.835.879
Baten € 2.058.879
Saldo € -777.000
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04