Voortgang op beleid

Doelstelling 5: Beheersen van de veiligheidsrisico's in het fysieke domein.

Doelstelling 5: Beheersen van de veiligheidsrisico's in het fysieke domein.
De aanwezige (rijks-)wegen, water, rails, bruggen, tunnels en een industriële en technologische omgeving leveren bij elkaar veel en vooral specifieke risico’s op het gebied van fysieke veiligheid (met name brand-, water-, externe veiligheid en crisisbeheersing) op. Deze risico's nemen toe en worden complexer door een toename van het vervoer over water, weg en spoor, maar ook door klimaatverandering in combinatie met stedelijke ontwikkelingen. Veiligheidsbewustzijn, veilig gedrag en zelfredzaamheid zijn belangrijk voor de fysieke veiligheid van de inwoners van onze stad en het gebruik en inrichting daarvan.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04