Voortgang op beleid

Doelstelling 3: Aanpakken van de digitale, vermogens- en geweldscriminaliteit.

Doelstelling 3: Aanpakken van de digitale, vermogens- en geweldscriminaliteit.
De zogenaamde traditionele criminaliteit (zoals woninginbraken, geweld op straat, diefstal van of uit auto en fietsdiefstal) neemt steeds verder af. Deze trend willen we voortzetten. Tegelijkertijd zien we - mede door de coronacrisis - dat de digitale dreiging verder toeneemt. Afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen is zo groot geworden dat aantasting kan leiden tot maatschappelijke ontwrichtende schade. Cyberincidenten kunnen onze maatschappij in het hart raken en gedurende korte en langere tijd verlammen (Cybersecuritybeeld Nederland 2020). De uitdaging is ook onze bijdrage te leveren aan het bestrijden van deze vorm van criminaliteit door de weerbaarheid van inwoners en ondernemers te vergroten.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04